vital

/’vaitl/
tính từ
 • (thuộc sự) sống, cần cho sự sống
  • vital function
   chức năng sống
  • vital power
   sức sống
 • sống còn, quan trọng
  • vital question
   vấn đề sống còn
  • of vital importance
   có tầm quan trọng sống còn
 • nguy hiểm đến tính mạng
  • vital mistake
   sai lầm nguy hiểm
  • vital wound
   vết thương nguy hiểm đến tính mạng
 • đầy sức sống, đầy nghị lực, sinh động
  • vital style
   văn phong sinh động
IDIOMS
 • vital statistics
  • thống kê sinh đẻ giá thú
  • (thông tục) kích thước vòng ngực, thắt lưng và hông (đàn bà)
Related words
Related search result for “vital”